Başkanın Mesajı

Avukatlık mesleğinin Baroların gelişmesine ve işlevselleşmesine bağlı olarak gelişeceği bilinci yerleşmelidir. Bu bilinç, gelişip yerleştikçe artan bir kuvvetle mesleğin ve doğal sonucu olarak adalet anlayışının modernize olacağı açıktır.


Avukatlık Kanunu’nun 76. Maddesi uyarınca Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Buradaki her ifadenin derinlemesine ele alınması ve Baroların faaliyetlerinde anahtar vazifesi görmesi gerekmektedir. Yine Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesi uyarınca Barolara hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak görevleri yüklenmiştir. Bu hükümden hareketle Baroların avukatlık mesleğinin sorunları yanında hukukun doğru tatbiki ve insan haklarının savunulması olgularını da görev edinmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.


Kastamonu Barosu, 100 yıllık tarihinde mensubunun haklarını her düzlemde ve en yüksek perdeden savunmuş, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramına işlerlik kazandırma iddiasında olmuştur.


2018 yılında gerçekleştirilen Kastamonu Barosu 36. Olağan Genel Kurulu’nda görev aldığımız andan itibaren Baronun gelişim ve değişimini hep birlikte gerçekleştirdik. Baromuzun meslektaşlara hizmet ettiği Sosyal Tesisi faaliyete bu zaman diliminde geçti. Yine Baromuz, meslektaşa sürekli temas eden bir kurum olarak hizmet etmeye devam etti. İlçelerimizdeki hizmet ağı genişletildi ve meslektaşların mesleklerini icra ederken yararlandıkları baro odaları geliştirildi. Baromuzda stajını geçiren meslektaşlarımızın mesleğe en iyi biçimde hazırlanması için tüm hızımızla çalıştık. Staj eğitimlerini baro başkanının bizzat takip etmesinin önemi tartışmasız. Bu bağlamda Baromuz, son derece kolay erişilebilen bir Baro.


Hukuk ve adaletin ileriye gitmesindeki işlevini sürdüren Kastamonu Barosu’nun gelişerek büyüyeceği ve sürekli modernize olacağı bir sistemin kurulması son derece önemli. Bu itibarla kişilerden bağımsız; demokratik ve işlevsel bir Baro için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımın böyle bir Baro idealinde gösterdikleri dayanışma için teşekkürü borç bilirim. İnandığım gerçek şu ki birlikte kuvvetliyiz.


Saygılarımla.


Sosyal Medyada Paylaş