Cmk Tarifesi İçin Tüm Baroların Ortak Eylem Planı

Cmk Tarifesi İçin Tüm Baroların Ortak Eylem Planı

CMK ÜCRET TARİFESİNİN TAHMMÜL EDİLEMEZ NOKTAYA GELMESİ GÖREVİ YAPILAMAZ KILMIŞTIR

CMK ücret tarifesi son oluşan ekonomik koşullar nedeniyle bu görevin sürdürülemez olmasına neden olmuştur. Bu bakımdan tüm Barolarca yularıda gösterilen uygulamanın yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre;

1-) 13 Eylül 2022 Salı günü tüm illerimizde CMK görevlendirmeleri yavaşlatılacaktır,

2-) 20 Eylül 2022 Salı günü tüm illerimizde CMK görevlendirmeleri bir gün süreyle durdurulacaktır, (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç)

3-) 27 Eylül 2022 Salı gününden itibaren tüm illerimizde CMK görevlendirmeleri üç gün süreyle durdurulacaktır. (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç)

4-) Hâlâ bir sonuç alınamaması halinde, tüm illerimizde CMK görevlendirmeleri süresiz olarak durdurulacaktır.

Artık yapılamaz hale gelen CMK görevlendirmelerindeki ücretlerin hakkaniyete uygun hale getirilmesi için ülkemizdeki tüm meslektaşlarımızın topyekun mücadelesine ihtiyaç vardır. Nitekim tüm Barolarca üzerinde birleşilen uygulama da bu anlama gelmektedir.

Bu noktada gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve anılan tarihlerdeki istisnai görevlendirmeler konusunda Baromuzdan yazılı bildirimin beklenmesini dileriz.

Saygılarımızla.


Sosyal Medyada Paylaş