Barolar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Önünde

Barolar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Önünde

Avukatlık Kanunu Değişikliği

Değişiklik görüşmelerinin yürütüldüğü Adalet Komisyonu'na kabul edilmeyen Baro Başkanları Meclis önünde ortrak bir basın açıklaması yaptı.

Açıklama metni şöyle;

TBMM ADALET KOMİSYONU TOPLANTISINA KABUL EDİLMEYEN BARO BAŞKANLARI TARAFINDAN TBMM ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BASIN AÇIKLAMASI

 

Son günlerde kamuoyunda baro başkanlarının yasa değişikliği sürecinde yer aldıkları konum ve çabaları hakkında gerçek dışı haberler yer almıştır, bu nedenle gerçekleri aktarmak üzere bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Öncelikle baroların uzlaşmaz bir tavır içinde oldukları hususu gerçeği yansıtmamaktadır.

  • Baro başkanlarınca, 01.07.2020 Türkiye Barolar Birliği’ne Adalet Komisyonu’nda görev yapacak TBB temsilcisinin baro başkanları arasından belirlenmesi talebinde bulunulmuş, bu talep reddedilmiştir.
  • Yine 02.07.2020 tarihinde Adalet Komisyonu başkanlığına değişiklik taslağına ilişkin görüş bildirmek üzere görüşmelere katılma talebinde bulunulmuş bu talep de reddedilmiştir.
  • 02.07.2020 tarihli talep yazısı ile Adalet Komisyonu’nda baro başkanlarının görüşlerini açıklaması talebi yapılmış ancak bu talebin de reddedildiği bilgisi ulaştırılmıştır.
  • Bu gelişmelerin yaşanması üzerine avukatların ihtiyaçlarının ve yasa değişikliğinin mesleki ve hukuksal zemini bulunmadığının en yüksek perdeden dile getirilmesinin sağlanması amacıyla Türkiye Barolar Birliği’nden komisyon görüşmelerine Barolar Birliği Başkanı Av.Metin Feyzioğlu’nun bizzat katılması talebinde bulunulmuşsa da bu talep de sonuçsuz kalmıştır.

Tüm yazılı başvurularımızın sonuçsuz kalması üzerine yasa görüşmelerine katılma isteğimizi bizatihi iletmek için baro başkanları olarak yüce meclise gelmek zorunda kaldık. Ancak burada baro başkanlarının meclis nizamiyesinden içeri girmesine ve komisyona katılmasına izin verilmedi. Burada da, yazılı dilekçelerimizdeki gibi sürece doğrudan dâhil olmak ve tüm görüşmeleri sağlıklı biçimde takip edebilmeyi talep ettik. O gün bu gündür, Adalet Komisyonu tarafından bizimle hiçbir biçimde resmi bağlantı kurulmadı ne meclis başkanı ne de komisyon başkanı bizimle hiç görüşmedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde baro başkanları tarafından beklenmesinin nedeni, eylemsel bir tavrın sergilenmesi değil; bilakis mesleğimizin ve Türk hukuk sisteminin kaderini değiştirecek nitelikteki yasa görüşmelerine alınacağımıza dair inancımızı koruyor olmamızdır.

Baro başkanlarının ülkemizdeki tüm avukatların seçilmiş temsilcileri olduğu gerçeği karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kabul edilmemesi ve avukatlık kanunu değişikliklerinin avukatlara kapalı kapılar ardında yapılmak istenmesi, gerek ulusal gerekse uluslararası hukuka aykırıdır ve bu mücadele anılan hukuka aykırılıkları önlemeye yöneliktir.

Barolar, yaşanan sürecin tamamında müzakere yolunu seçmiş, demokratik yollardan görüş ve önerilerini bildirmeyi amaçlamış olmalarına rağmen tüm kapılar baro başkanlarına kapatılmış, görüşlerini usulüne uygun ve etkili biçimde bildirmelerinin önü kesilmiştir. Bu durum, savunmayı temsil eden ve kanunla “hukukun üstünlüğünü koruma ve bu olguya işlerlik kazandırma” görevi verilen baroların katılmadığı bir yasa değişikliği sonucunu doğuracaktır ki bu da olması gereken hukuka uymayacağı gibi uygulamada da derin sorunlar yaratacaktır.

Bundan yaklaşık bir ay önce değişikliğin sakıncalarının bildirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığından randevu talebinde bulunulmuş ancak bu talep de sonuçsuz kalmıştır.

En başından itibaren tüm müzakere yollarını deneyen ve bu gün de yasa yapma sürecine aktif olarak katılmak isteyen baroların tüm taleplerinin gerekçesiz olarak reddedilmesi, meclis önünde son günlerdeki yaşanan tabloyu ortaya çıkarmıştır. Barolar olarak bu aşamadan sonra da tüm taleplerimizin arkasında olduğumuzu ve yasa yapma sürecine aktif olarak katılma kararlılık ve talebimizi bildiriyoruz.

Teklif, alt komisyona sevk edilerek ve tüm demokratik söz hakları kullandırılarak bu yanlıştan dönmek için hala geç değil.

Biz Baro başkanları olarak buradayız, görüşme ve kendimizi ifade edebilme talebimizin de arkasındayız. Bizi içeri almayacaklarsa, burada siz basın temsilcilerinin ve sizin aracılığınızla tüm halkımızın huzurunda komisyona kendimizi ifade etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.


Sosyal Medyada Paylaş