BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
3 Kasım 2016 Tarih ve 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 3 Ağustos 2017 Tarihli Bilirkişilk Yönetmeliğinin 33.Maddesi uyarınca Barolara Bilirkişilik Temel Eğitimi vermek üzere yetki vermiş olup Baromuzun bu konuda talebi de Bilirkişilik Daire Başkanlığınca kabul edilmiştir.
Yeterli sayının oluşması halinde Bilirkişilik Temel Eğitimi Baromuz tarafından yapılacaktır. Katılmak isteyen katılımcıların Baromuza başvurmaları gerekmektedir.