8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADILAR GÜNÜ

                          8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisinin ücret eşitsizliğini ve uzun çalışma saatlerini protesto etmek için başlattıkları eşitlik mücadelesinde, grev sırasında çıkan yangında hakları uğruna 120 kadın işçinin can verdiği gündür.  Bu olay tüm dünyada geniş yankı bulmuş ve emekçi kadınların eşitli arayışları gelişerek devam etmiştir.  8 Martlar Dünyada kadınların eşitlik ve özgürleşme mücadelesinin dile getirildiği ve emeğine ve kimliğine sahip çıkarak kadın sorunlarının örgütlü olarak bir kez daha duyurulduğu bir gün haline gelmiştir.

26  27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez Ankara’da 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlanmış, 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın olarak kutlanmaya devem edilmiştir.

Yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal adaletsizliğin tüm dünyada kadınları erkeklerden daha çok etkilediği bilinen bir gerçektir.  Tüm halen toplumlarda kadınlar daha az eğitim almakta, okuma yazma öğrenmeleri engellenmekte, aynı işi yaptıkları halde daha az para kazanmaktadırlar. Ev içi emekleri karşılıksız ve en önemlisi sosyal güvencesiz kalmaktadır. Dünyada özel mülkiyetin sadece %1'i kadınlara aittir.

Kadınlar dünya nüfusunun % 50 sini, işgücünün üçte ikisini oluşturmalarına rağmen  dünya gelirinin sadece % 10 unu almakta olup, istihdam, politika, çalışma hayatı içinde   nüfusları  oranında temsil edilmemektedir.

            Tüm dünyada özgürlük ve eşitlik mücadelesinin sembolü haline gelen 8 Mart Dünya Kadınlar gününde ne yazık ki, başta kadına yönelik şiddet, kadının çalışma, sosyal ve siyasal hayattaki konumu yine ülkemizin temel sorunları arasında yer almaya devam etmektedir. Özellikle son yıllarda artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olayları ülkemizin kanayan bir yarasıdır.

              Sorunların çözümüne yönelik bir takım yasal düzenlemeler yapılmış ise de gelinen noktada, bu düzenlemelerin yetersiz kaldığı açıktır. Anayasamızın 10. Maddesinde kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, Devletin, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlü olduğu, bu maksatla alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı kabul edilmiştir. Bu bağlamda kız çocuklarının eğitimlerine önem verilmeli ve sonrasında istihdamları desteklenmelidir. İnsan hakları evrensel bildirgesi ve  uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadının insan haklarını geliştirmek ve özellikle kadına yönelik şiddeti önlemek; uluslararası kuruluşların, devletlerin, siyasi iktidarların olduğu kadar, sivil toplum kuruluşları, toplum ve birey olarak hepimizin sorumluluğundadır.

Nitekim, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözü ile kadının toplum ve medeniyet içindeki yerini ve anlamını bir kez daha vurgulamıştır. Ulu önderimiz, kadın haklarını batılılaşmanın ve çağdaşlaşmanın bir unsuru olarak algılamış, Türk kadınına daima güvenerek kadınının toplumda hak ettiği yere gelebilmesi amacıyla sosyo-kültürel, eğitim, hukuk başta olmak üzere birçok alanda hiçbir ülkede hiçbir liderin gerçekleştiremediği kadar öncü reformlara imza atmıştır.

             Kastamonu Barosu olarak biz de kadınlarımızın Cumhuriyet devrimleri kazanımlarından ödün vermeyeceğimizi; kadına yönelik her türlü ayrımcılığın, şiddetin ve istismarın son bulduğu, eğitim, sağlık ve sosyal imkanlardan en üst seviyede yararlandığı, hayatın içinde bir birey olarak hak ettiği şekilde var olduğu bir Türkiye ve dünya dileğiyle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutluyor, haklarının korunması yolunda azimle yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.07/03/2018

           Kastamonu Barosu Kadın Hakları Komisyonu