BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
         3 Kasım 2016 Tarih ve 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 3 Ağustos 2017 Tarihli Bilirkişilk Yönetmeliğinin 33.Maddesi uyarınca Barolara Bilirkişilik Temel Eğitimi vermek üzere yetki vermiş olup Baromuzun bu konuda talebi de Bilirkişilik Daire Başkanlığınca kabul edilmiştir.
         2-3-4-5 Mart 2018 Tarihlerinde Bilirkişilik Temel Eğitimi Baromuz tarafından yapılacaktır. Katılmak isteyen katılımcılar 1 Mart 2018 Tarihine kadar Baromuza başvurmaları gerekmektedir.