BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
26 Aralık 2015 tarih ve 29574 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Bir Avukat Yanında, Avukat Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
 
 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151226.htm