Kastamonu Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

T.C.

KASTAMONU VALİLİGİ

                                       Defterdarlık Kastamonu Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

 


                      KASTAMONU BARO BAŞKANLIĞINA

 

   213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 456 Seri Sıra No'lu Genel Tebliğince 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanmasına başlanılacak olan e-tebligat uygulaması tanıtımı ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı 'nın 04.11.2015 tarih ve E.1 03983 sayılı yazıları doğrultusunda Vergi Dairesi Müdürlüğümüzce 25.11.2015 tarihinde saat 15:00'da Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda konu ile ilgili 
olarak bilgilendirme sunumu yapılacaktır.

 

 

   Bu itibarla; konunun üyelerinize duyurularak, katılacakların anılan Toplantı Salonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunmalarının sağlanması hususunda;

 

 

Gereğini arz ederim.

 
 
 
                                                                                                 Alaeddin YILMAZ
                                                                                                Vergi Dairesi Müdür V.
 
 
 
 
 
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat : Hasan KARA Gelir Uzmanı
Tel: 0366 214 35 00 / 0366 214 08 55