BARO BAŞKANIMIZIN 2015-2016 ADLİ YIL AÇILIŞ KONUŞMASI
 
 
 
 
 
           Çok Değerli Meslektaşlarım,

 

         Sayın Basın,

 

         Sizleri şahsım ve Kastamonu Barosu adına saygıyla selamlıyorum. 2015- 2016 Adli Yılı hepimize, hukuk camiasına ve Ülkemize hayırlı olsun.

         Daha önceki törenlerde de onlarca kere, ülkemizdeki adalet teşkilatını ve avukatların sorunlarını, hukuk alanında yapılması gereken reformları dile getirdik. Belki bu sorunların küçük bir kısmında iyileştirmeler olsa da, bazen o iyileştirmelerden geri adım atıldı veya yeni sorunlar yaşamaya başladık. Artık sorunları kendimiz söyler, kendimiz dinler hale geldik. İlk defa geçen yıl, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı ile birlikte açtığımız Adli yılı, yine birlikte açmayı arzu etmiş isek te bunda başarılı olamadık. Bu nedenle özet olarak, yargının her şart altında tarafsız ve bağımsız kalması gerektiğine, kişiye, zamana ve zemine göre karar verilmemesi gerektiğini, hakimlik mesleğine girişlerin ciddi ve tarafsız bir denetime tabi tutulmasını, keza Avukatlık Kanununun bir an evvel ele alınmasını, Avukatlığa girişin mutlaka sınava tabi tutulması gerektiğini, kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımın özlük haklarının en azından emsal meslekler seviyesine çıkartılmasını, Adaletin tecellisini geciktiren mevzuattaki aksamaların derhal ele alınması gerektiğini, adliye çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini,  İstinaf Mahkemeleri açılacak ise sayılarının artırılmasını, hukuk eğitiminin sıkı bir denetime tabi tutulmasını, avukat bürolarının ticarethaneye çevrilmesini amaçlayan yasal düzenleme çalışmalarından derhal vazgeçilmesini, iddia ve savunmanın mutlaka eşit haklara kavuşturulmasını, hukuk devletinin tüm unsurları ile temin ve tesis edilmesini,  buna bağlı olarak erkler ayrılığı ilkesinin en üst düzeyde uygulanması gerektiğini belirtmekle yetiniyoruz.

         Kısa bir süre önce Türkiye Barolar Birliği ile birlikte ziyaret ettiğim Anayurt Devletleri olan Kazakistan ve Kırgızistan da, çok yakın denilebilecek zamana kadar Rus ordusunun soydaşlarımıza yaptığı zulmü, hatta soykırımı, bölgenin zenginliklerini nasıl sömürdüğünü bizzat gözlemledim. Bu vesile ile önemini bir kez daha yaşayarak gördüğüm Ülkemizi de bir sömürü coğrafyası haline getirmeye çalışan emperyalist güçlere karşı verilen mücadelenin bayraklaştığı, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da candan kutluyorum.

 

         Çok değerli meslektaşlarım,  Sayın basın mensupları,

 

         Ülkemizde ekonomik sorunlar, sağlık sorunları, eğitim ve ulaşım sorunları, az önce de arz ettiğim üzere Adalet ile ilgili sorunlar gibi sorunlarımız mevcut. Ancak bunlardan başka, özellikle son dönemde en üst düzeylere çıkmış bir terör sorunu mevcut ki, bu bela ülkeyi kasıp kavurmaktadır. Bu konuda ne söylense az gelmekte ise de biz sorunun hukuki yönüne dikkat çekmek istiyoruz.

         Öncelikle belirtmek gerekir ki, her Devlet bekası için gerekli tüm önlemleri alır ve almalıdır da. Ancak bu önlemler, hukuk ve hukukun üstünlüğü gözetilerek alınmalı, devlet sanık haklarını evrensel hukuk kurallarına göre korurken, mağdur haklarını da aynı düzeyde korumalıdır. Şu anda özellikle doğu ve güneydoğu bölgesinde güvenlik güçlerinin kışlalarına ile karakollarına yani merkez birimlerine dahi saldırı düzenlenmesinden çekinilmemekte, devletin dışındaki güçlerin yol kesip kimlik kontrolü, yargılama faaliyeti, vergi toplama faaliyeti gibi eylemlerde bulunduğunu basından takip etmekteyiz. Bu durum devletin, devlet olma unsurlarında yaralar açtığı gibi yakın gelecekte yapılması planlanan seçimlerin güvenliğini ve sonuçlarının güvenilirliğini tartışılır hale getirmiştir.

         Her gün birkaç evladımızın şehit haberi gelmekte iken, dün İlimize şehidimiz kendisi geldi. Mekanı Cennet olsun umarım son şehit olur. Bu şartlar altında pek anlamlı olmasa da 1 Eylül Dünya Barış gününü de kutluyorum.

         Devletimizin hakimiyetini tam olarak sağladığı, üstünlerin hukukunu değil hukukun üstünlüğünü hakim kıldığı, İnsan hak ve hürriyetlerini en üst düzeyde ve tüm yurttaşlarımıza eşit olarak sağladığı, meslektaşlarımızın ve adaletin tüm sorunlarının çözüldüğü bir ülke özlemi duymaktayız.

         Bu vesile ile tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle, meslektaşlarımızdan vefat edenleri rahmetle, meslekten ayrılanları hürmetle anıyorum.

          Tekrar yeni Adli Yılın hayırlara vesile olmasını diler, hepinize saygılar sunarım.

 

 

 

                                               Kastamonu Barosu Yönetim Kurulu Adına

                                               Baro Başkanı

                                               Av.Mehmet ÇİFTCİ