Komisyonlan CMK Komisyonu
   
 Av.İlknur CILBIRCIOĞLU
CMK Komisyonu Başkanı 
 Av.Neslihan KATI
Üye 
 Av.İ.Burak TAMEL
Üye