Baro Organları TBB Delegeleri
  
 Av.H.Yılmaz EKMEKCİ Av.Ayhan KARABUDAK