Baro Organları Yönetim Kurulu


Av.Mehmet ÇİFTCİ  
Baro Başkanı 
Av.Nurdan ERGÜN
Başkan Yardımcısı 
Av.F.Serap EKMEKCİ KAŞGİL
Genel Sekreter 


 Av.E.Tuna TİFTİK
Baro Saymanı 
Av.Emrah ATA
     Üye 
 Av.Feray KUTLU
     Üye 
  
 Av.Utkan ESER
Üye 
 Av.İlknur CILBIRCIOĞLU
Üye 
 Av.Muzaffer ÖZCAN
Üye