KASTAMONU 2018 KÜLTÜR BAŞKENTİ

29 Haziran 2018 Cuma günü Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında Türkiye Barolar Birliği ve Kastamonu Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ülkelerarası İlişkilerin Gelişmesinde Avukatların ve Baroların Rolü” başlıklı kurultay düzenlenmiştir.  

Programa; Türkiye Barolar Birliği ve Türk-Av Başkanı Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin ÖZBEK, Moğol Avukatlar Birliği Başkanı Baasanbat MUNKBAATAR, Özbekistan Barolar Birliği Başkanı Guzal SAYFIEVA, Azerbaycan Cumhuriyet Avukatlar Birliği Başkanı Anar BAGHİROV, Türkmenistan Barolar Birliği Başkanı Dowran ORAZGYLYJOV, Kırgızistan Cumhuriyeti Barolar Birliği Başkanı Bilim RAIYMKULOV, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Ahmet Sait SAYIN, Kazakistan Cumhuriyet Barosu Başkanı Anuar TUGEL katılmıştır.

Kastamonu Baro Başkanı açılış konuşmasında;

            Sayın Valim

            Sayın Belediye Başkanım

            Sayın Türkiye Barolar Birliği Başkanım,

    Sayın Azarbaycan, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Moğolistan, Türkmenistan, Özbekistan barolar birliği başkan ve yöneticileri,

            Çok kıymetli Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcım, Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri,

            Çok değerli Misafirler, meslektaşlarım,

            Ve Çok kıymetli basın mesupları,

            Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoşgeldiniz şeref verdiniz.

            Kazakistan’ın, Türkistan kentinde yapılan toplantıda, 2018 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen ilimiz, çok önemli bir yıl geçirmekte ve bu seçimin haklı gururunu yaşamaktadır.          

            İlimiz binlerce yıl başka kavim ve uluslara, 900 yıldır daTürklere vatan olmuştur. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri ile gönüllerde apayrı bir değeri vardır. Türk tarihinde hiç işgal görmemiş bir il olmasına rağmen, Kurtuluş Savaşında kadınıyla erkeğiyle  işgale karşı şahlanmış, köylerinde bir tek erkek kalmayacak kadar erlerini şehit vermiştir. Bu nedenle de ERSİZLER ismini alan köyler oluşmuştur. Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına böyle büyük katkı veren Kastamonu ili, haklı olarak Türkiye’nin diğer illerinin önüne geçerek Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmiştir.

            Değerli konuklar;

Dünyadaki gelişmeler, yani iletişim, ulaşım, teknolojik tüm gelişmeler, kısaca söylemek gerekirse küreselleşme göz önüne alındığında, dünya artık küçülmüş, tüm uluslar için ortak bir yaşam alanı haline gelmiştir. Bu nedenle de hukuksal alan, ulusal sınırlar ile açıklanamaz hale gelmiştir. Diğer taraftan ekonomik gelişmeler ve ülkeler arasındaki ekonomik bağlantılar küresel ekonomiyi doğurmuş, sınırlarüstü ekonomi anlayışını göndeme taşımıştır.

            Bir taraftan da ülkeler arasındak göçler, ülkeler arasındaki hukuksal ilişkilerin gelişmesinde ve yeknesaklık veya uyum sağlama çalışmalarında önemli gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizden Avrupa ülkelerine giden vatandaşlarımızın durumu, Türk Cumhuriyetlerinden ve özellikle son yıllardan Suriye den ülkemize yapılan göçler neticesinde bu çalışmaların zorunluluğu daha da belirgin hale gelmiştir.

            Diğer taraftan ülkeler bölgeselleşme şeklinde birliktelikler kurarak, ekonomik ve hukuk birlikteliklerine gitmektedirler. Yargı alanındaki işbirliği, ulusal egemenliğin en uç noktalarından biridir ve işbirliğinin bu alana ulaşması ortak bir anlayışa yönelindiğinin en belirgin işaretlerinden biridir. Bu sebepledir ki, hukuksal birliktelik veya uyum ekonomik birliktelikten çok daha önemlidir.

            Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında ortak bir kültür, tarih ve amaç birlikteliği vardır. Bilinen en eski çağlardan bu tarafa Türkler, tek bir boy ve tek bir soy şeklinde gelmişlerdir. Bu nedenle ayrı düşünülmeleri imkansızdır. Kırk asırlık ortak bir kültürü vardır. Değişimlere uğramış olsa da, ortak bir dili vardır. Din anlayışı da büyük şekilde ortaktır. Yani farklı devletler olarak yaşamakta olsalarda aslında tek bir millettir.

            Kültür, toplumdan topluma, milletten millete değişen davranış ve yaşayış biçimlerinin ve dünya görüşlerinin ortaya koyduğu maddî ve manevî ürünler olduğuna göre, bu ürünleri oluşturan öğeler de çok yönlü ve çeşitlidir. Söz gelişi bir toplumun yazılı olmayan hukuk kavramları demek olan örf ve adetleri ile bunları yazılı bir esasa bağlayan hukuk sistemi kültürün vazgeçilmez öğeleridir. O halde, kültür birliktikteliği yaşadığımız Türk Coğrafyasında, komşu ve akraba ülkeler arasında hukuksal uyumun ve birlikteliğin sağlanmasının büyük önem taşıdığı aşikardır. Bu çalışmanın bu yönde büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır.

Bu programın düzenlenmesinde büyük katkı veren, Kastamonu Valiliğine, Kastamonu Belediye Başkanlığına ve özellikle başta Türkiye Barolar Birliği Başkanım Sayın Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu olmak üzere, Türkiye Barolar Birliğinin tüm yetkililerine şahsım ve Kastamonu Barosu adına şükranlarımı sunuyorum.

Bir kez daha değerli misafirlerimize hoşgeldiniz diyor, programın başarılı geçmesini diliyorum. Saygılarımla...

                                                                                   Av. Mehmet ÇİFTCİ

                                                                                  Kastamonu Barosu Başkanı

29 Haziran 2018 Cuma akşamı Kastamonu Cumhuriyet meydanında Türkiye Barolar Birliği Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Şef Av. Serdar YASUN önderliğinde “Türkülerle Türk Dünyası ve Seymenler Gösterisi “ konseri icra edilmiştir.