8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Tarih: 7.03.2017| Okunma Sayısı: 1064

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisinin ücret eşitsizliğini ve uzun çalışma saatlerini protesto etmek için başlattıkları eşitlik mücadelesinde, grev sırasında çıkan yangında hakları uğruna 120 kadın işçinin can verdiği gündür. Bu olay tüm dünyada geniş yankı bulmuş ve emekçi kadınların eşitlik arayışları gelişerek devam etmiştir. 8 Martlar Dünyada kadınların eşitlik ve özgürleşme mücadelesinin dile getirildiği ve emeğine ve kimliğine sahip çıkarak kadın sorunlarının örgütlü olarak bir kez daha duyurulduğu bir gün haline gelmiştir.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirmiş ve öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez Ankara’da 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlanmış, 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın olarak kutlanmaya devam edilmiştir.

Yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal adaletsizliğin tüm dünyada kadınları erkeklerden daha çok etkilediği bilinen bir gerçektir. Tüm halen toplumlarda kadınlar daha az eğitim almakta, okuma yazma öğrenmeleri engellenmekte, aynı işi yaptıkları halde daha az para kazanmaktadırlar. Ev içi emekleri karşılıksız ve en önemlisi sosyal güvencesiz kalmaktadır. Dünyada özel mülkiyetin sadece %1'i kadınlara aittir.

Kadınlar dünya nüfusunun % 50 sini, işgücünün üçte ikisini oluşturmalarına rağmen dünya gelirinin sadece % 10 unu almakta olup, istihdam, politika, çalışma hayatı içinde nüfusları oranında temsil edilmemektedir.

Tüm dünyada özgürlük ve eşitlik mücadelesinin sembolü haline gelen 8 Mart Dünya Kadınlar gününde ne yazık ki, başta kadına yönelik şiddet, kadının çalışma, sosyal ve siyasal hayattaki konumu yine ülkemizin temel sorunları arasında yer almaya devam etmektedir. Özellikle son yıllarda artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olayları ülkemizin kanayan bir yarasıdır.

Sorunların çözümüne yönelik bir takım yasal düzenlemeler yapılmış ise de gelinen noktada, bu düzenlemelerin yetersiz kaldığı açıktır. Anayasamızın 10. Maddesinde kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, Devletin, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlü olduğu, bu maksatla alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı kabul edilmiştir. Bu bağlamda kız çocuklarının eğitimlerine önem verilmeli ve sonrasında istihdamları desteklenmelidir. İnsan hakları evrensel bildirgesi ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadının insan haklarını geliştirmek ve özellikle kadına yönelik şiddeti önlemek; uluslararası kuruluşların, devletlerin, siyasi iktidarların olduğu kadar, sivil toplum kuruluşları, toplum ve birey olarak hepimizin sorumluluğundadır.

Nitekim, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 30 Mart 1923' de Vakit Gazetesi'nde yayınlanan bir beyanatında "İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?" diyerek kadına verdiği önem ve değeri göstermiş, Avrupa ülkelerinde kadınların büyük mücadelelerle kazanabildikleri sosyal ve siyasi hakları Türk kadınına adeta armağan olarak sunmuştur.

Kastamonu Barosu olarak biz de bu sorumluluk gereği hukuki yardıma ihtiyacı bulunan ancak maddi durumu iyi olmayan kimselere, gerekli değerlendirmelerin ardından hukuki yardımda bulunmaktayız. Bu konuda özellikle Adli Yardım Kuruluna başvuran kadınların sorunlarına hassasiyetle yaklaşılmakta ve en üst derecede hukuki destek sağlanmaya gayret gösterilmektedir.

Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin son bulduğu, eğitim, sağlık ve sosyal imkanlardan en üst seviyede yararlandığı, hayatın içinde kadının hak ettiği şekilde yaşadığı bir ülke dileğiyle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutluyor, kadınların birey ve vatandaş olarak haklarının korunması yolunda azimle yürümeye devam edeceğimizi basına ve kamuoyuna duyuruyoruz.08.03.2017

Kastamonu Barosu Kadın Hakları Komisyonu

21.01.2019
AV. ÖZGÜR DEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.