10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ
Tarih: 9.12.2016| Okunma Sayısı: 1280

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

 

Coğrafyamızın savaşlar, can ve mal kayıpları, göçler ve insan hakları ihlalleri ile çalkalandığı bu günlerde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün önemi  daha da artmaktadır.

Hemen yanıbaşımızdaki Suriye ve Irak’ta sürmekte olan zulme dur diyebilecekken, bu durum gelişmiş ülkeler tarafından görmezden gelinmekte, üstelik buralardaki iç savaşlar, gizli ve açık menfaatler sebebiyle körüklenmektedir. Bunun doğal sonucu olarak da, insan hak ve hürriyetlerinin ihlalleri artarak sürmektedir. Sadece bu ülkelerde değil, Afrika, Asya ve hatta Batı’nın gelişmiş ülkelerinde de ırkçılık ve inanç farklılıklarından dolayı temelli ayrımcılıklar sürmektedir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2016 Göç Raporu’na göre, OECD ülkelerine yönelik göçmen akışı son 10 yıldaki en yüksek rakamına ulaştı. OECD ülkelerine giden yeni göçmen sayısı 2015'te önceki yıla göre yüzde 10 artışla 4,8 milyona ulaştı. Göçmenlerin 3'te 1'i bir OECD ülkesinden başkasına geçiş yaptı. OECD ülkelerine 2015 yılında iltica talebinde bulunanların sayısı ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en yüksek rakamına ulaşarak 1,6 milyonu buldu. İltica talebinde bulunanların 1,3 milyonu Avrupa’daki OECD ülkelerine ulaştı. İltica başvurularının yüzde 25’i Suriye’den gelirken, yüzde 16’sı ise Afganistan’dan yapıldı. Ülkemizde ise sadece Suriyeli göçmen sayısı şu anda yaklaşık 3 milyon civarındadır. İlimizdeki tüm göçmen nüfusu 8.500 kişi dolaylarında olup, bunların içerisinde Suriyeli, Afgan, İranlı, Iraklı vb. milletlerden insanlar bulunmaktadır.

İlimizde ikamet eden göçmenlerin yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçları, öncelikle Kastamonu Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından karşılanmakta olup, buna ilaveten sivil toplum kuruluşları ve yardım dernekleri tarafından da ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Günümüzde, bu olumsuz gelişmeler sebebiyle insan hak ve özgürlüklerinin korunmasının önemi daha da artmıştır. Bu hak ve özgürlüklerin korunmasındaki önde gelen mekanizma da, hukuk ve hak inanışına olan bağlılıktır. Bireyler olarak hukuk ve hak anlayışına olan bağlılığımızı gerçekleştirdiğimiz ve sürdürdüğümüz sürece, bunun sonucu olarak devlet sisteminde de, hukuk ve hak anlayışı gelişerek yükselecek, hukuk devleti formu oluşacaktır. Hukuk devleti ise, temel hak ve hürriyetlerin en önemli teminatıdır. 

          İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabulünün 67. Yılında  demokrasinin  vazgeçilmez unsuru olan insan haklarının  ihlal edilmediği, her geçen gün geliştirilip korunduğu bir ülke ve dünyada yaşamak umuduyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyoruz.

 

 

                                                                       Kastamonu Barosu İnsan Hakları Kurulu

18.01.2019
AV. ÖZGÜR DEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.