TBB DUYURU
Tarih: 9.08.2016| Okunma Sayısı: 1168

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 
                                                            DUYURU NO: 2016/54 
Konu: Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yônergesi'nin, 
l8.maddesi gereği geçerlilik süresi 5 (beş) yılolan kimlik ve akıllı kartların 
maddede ifade edilen süresinin kaldırılması. 
Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesi'nin, 18.maddesi gereği 
geçerlilik süresi 5 (beş) yılolan kimlik ve akıllı kartların maddede ifade edilen süresinin 
kaldırılması konusu Yönetim Kurulumuzun 13-14 Temmuz 2016 günlü toplantısında görüşülmüş ve 
HA vukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yônergesi'nin, l8.maddesinin sadece 
avukatlık kimlik kartları yönünden değiştirilerek (avukatın kullandığı her türlü kimlik ve akıllı 
kart) geçerliliğinin süre sınırlanma hükmünün kaldırılmasına, ayrıca bir geçici madde 
eklenerek; halen kullanımda olan süresi dolmamış kartların geçerlilik tarihleri sonunda ücretli 
ve süresiz olarak yenilenmesine" oybirliğiyle karar verilmiştir. 
Değişikliklerin işlendiği Avukat Kimlik Kartı ve Barakart Üretim ve Uygulama Yönergesi'ne 
Birliğimizin internet sayfasından ulaşılabilir. 
Durumun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulması hususunu bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 
Avukat Metin FEYZİOGLU 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı 

18.01.2019
AV. ÖZGÜR DEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.